Záhradka

Vedieme deti k športu

Deti sa budú pravidelne venovať rôznym pohybovým aktivitám, ktoré budú spestrené cvičením na fitloptách, prvkami Capoeiry a iných „bojových“ umení, rytmickými hrami a tancami. Pravidelný pohyb podporí zdravý fyzický a psychický vývin detí.

Viac informácií o capoeire sa dozviete na stránke: http://vimeo.com/48099895