Mgr. Veronika Bížová

Mgr. Veronika Bížová

Som absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulty humanitných vied, študijného odboru Telesná výchova – geografia. Aby som mohla pracovať s deťmi predškolského veku, doplnila som si vzdelanie pomaturitným kvalifikačným štúdiom v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Učila som na základnej škole, v centre voľného času a v materskej škôlke. Momentálne spoznávam detský svet hlavne prostredníctvom mojej dcéry Katky a syna Maťka. Mojím snom je vybudovať škôlku s príjemnou rodinou atmosférou, ktorá bude deťom poskytovať možnosti pre všestranný rozvoj. Rovnako sa o to bude usilovať aj moja mama.

Ing. Juliana Riesová

Ing. Juliana Riesová

Juliana Riesová je absolventkou Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, pedagogické vzdelanie si doplnila na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Viac ako 15 rokov pôsobila na strednej škole. Kvalifikáciu si doplnila pomaturitným štúdiom v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Spolu sme absolvovali aj niekoľko kurzov Montessori, zamerané na alternatívnu pedagogiku práce s deťmi.

Zabezpečiť všestranný rozvoj detí v našej škôlke nám budú pomáhať:

Mgr. Martin 'Fogo' Halász

Mgr. Martin 'Fogo' Halász

Je absolventom Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a v súčasnosti aj jej doktorandom v odbore sociálna antropológia.
Bojovým umeniam (karate, aikido) sa „Fogo“ venuje od svojich 12 rokov. V roku 2002 začal navštevovať klub Capoeira Bratislava, ktorý sa v tom čase začlenil do asociácie ABADÁ. Odvtedy trénuje pod vedením brazílskych učiteľov po celom svete a samostatne vedie tréningy pre deti a dospelých.

Mgr. Ján Granec

Mgr. Ján Granec

Je absolventom vysokej školy v odbore etnológia a u nás v škôlke vedie keramický krúžok. Ako syn umeleckého keramika prichádzal do kontaktu s keramikou od útleho detstva. Počas dospievania v rodine keramika si osvojil keramické výrobné procesy a začal tvoriť svoje prvé diela. Pri práci využíva tradičné spôsoby fajansovej výroby, ktorá je dotváraná osobitým štýlom dekorovania a modelovania.

Výroba keramiky a práca s hlinou ponúka výborný spôsob pre rozvíjanie fantázie, kreativity, zručnosti, estetického cítenia a samostatnosti. Pri práci s hlinou si deti precvičia jemnú motoriku a netreba zabudnúť ani na blahodarné relaxačno-upokojujúce účinky, ktoré odbúravajú stres z celodennej aktivity.

PaedDr. Marta Kamenická

PaedDr. Marta Kamenická

Je absolventkou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v odbore prírodopis – výtvarná výchova a Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre. Skúsenosti s prácou s deťmi získala počas praxe v školskom klube detí a v materskej škole. Vo svojej práci má rada ak sa môže ocitnúť v hravom detskom svete, ktorý je plný fantázie a objavovania, v ktorom je všetko možné. Porozumieť tomuto svetu sa snaží aj pomocou alternatívnej pedagogiky Marie Montessori, kde vzťah učiteľa a dieťaťa je plný vzájomnej dôvery a úcty.“

Mgr. Anna Bejdáková

Mgr. Anna Bejdáková

Je absolventkou pedagogickej Fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre. Verí, že nadobudnuté vedomosti a skúsenosti uplatní pri rozvíjaní detskej predstavivosti a fantázie. Spolu s deťmi a pomocou hry na rôznych hudobných nástrojoch, v sprievode gitary, flauty, spevom a tancom sa snaží vytvoriť príjemnú atmosféru v materskej škole. Miesto kam sa deti radi vracajú, kde môžeme všetci zažiť veľa zábavy.