Záhradka

Vedieme deti k hudbe

Na hodinách hudobnej výchovy sa snažíme, aby deti pochopili, že hudba je neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka. Dieťa môže hudbou často vyjadrovať rôzne pocity a nálady. Dôležitou súčasťou hudby je spev, tance a tiež hra na detské hudobné nástroje. Spev v spojení s tancom často vytvára u detí pozitívnu náladu, radosť a pocit šťastia.

V našej škôlke sa snažíme budovať lásku k hudbe a hudobným nástrojom prirodzeným spôsobom. Deti hudbu vnímajú ako súčasť každodenného pobytu v našej škôlke. Vedieme ich k tomu, aby vnímali hudbu skôr ako zábavu a mali z nej potešenie. Pretože práve v tomto období si dieťa najviac osvojuje vzťah k hudbe.

Na našich hodinách hudobnej výchovy máme okrem samostatnej hudobnej časti časť dramatickú, výtvarnú a tiež pohybovú. Dieťa si ľahšie zapamätá pieseň, pokiaľ ju môže znázorniť pohybom, obrázkom alebo dramatizáciou. Deti spievajú piesne primerané ich veku a každú nasledujúcu hodinu si pesničky zopakujú.

Veľmi dôležitou súčasťou hudobnej výchovy sú prvotné cvičenia a to dychové, rytmické a melodické cvičenie. Pri nich si deti rozcvičia svoje hlásky a pripravia sa na spievanie tých najrôznejších pesničiek.

Deti sa taktiež zoznamujú aj s najjednoduchšími hudobnými nástrojmi. Často využívajú napríklad hrkálky, bubon, prstové činelky, triangel, paličky a iné. Tiež sa zapájajú do výroby jednoduchých hudobných nástrojov ako napríklad hrkálky z ryže. Využívame aj hru na telo- tlieskanie, lúskanie, dupanie, búchanie do kolien a iné. Deti spievajú v skupinkách- zboroch alebo pokiaľ chcú aj samostatne. Raz za mesiac sa koná v našej škôlke aj súťaž „Škôlkarska superstar“ – deti spievajú do mikrofónu pesničky, ktoré sa im najviac páčia. Na konci ohodnotia samotné deti, kto spieval najkrajšie a najlepšie. Dôležité je pozitívne hodnotenie detí a vzájomné podporovanie sa. Veď tiež nesmieme zabúdať na to, že pochvala a uznanie je to najdôležitejšie, čo môže dieťa od nás dostať.