Záhradka

Cenník na školský rok 2013-2014

Celodenný pobyt dieťaťa:

Poplatok za celodenný pobyt je 330€/mesiac
Poplatok za stravu je vo výške 2,50€ na deň
(v cene je zahrnutá desiata, obed, olovrant, pitný režim, ovocie a zelenina.)

Doobedňajší pobyt dieťaťa:

Poplatok za doobedňajší pobyt (od 7:00 do 12:00) je 230€/mesiac
Poplatok za stravu je vo výške 2,00€ na deň
(v cene je zahrnutá desiata, obed, pitný režim)